Strieborné pásmo Márii Grbićovej za literárnu prácu v celoslovenskej súťaži  Hodžov novinový článok 2022

V celoslovenskej súťaži Hodžov novinový článok 2022 Mária Grbićová, žiačka 6.1 triedy, je odmenená Strieborným  pásmom  za svoju literárnu prácu. Téma 15. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2022 pre žiakov základných a stredných škôl bola: „ Ako nás neviditeľné putá spájajú s domovom.“  Do súťaže bolo zaradených 122 autorských prác zo Slovenska a z cudziny.

Slávnostné odovzdanie diplomov sa uskutoční v 2. polovici septembra 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry