ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

O škole

ZŠ hrdinu Janka Čmelíka je škola, v ktorej vyučovanie od prvého po ôsmy ročník prebieha paralelne – v srbčine i v slovenčine. Škola pestuje tradície srbskej i slovenskej národnej kultúry. Dôsledne plní vzdelávací program Ministerstva osvety Republiky Srbsko. Aktívne spolupracuje so všetkými školami na území obce, ale aj mimo nej, ako aj s kultúrno-umeleckými, športovými, sociálnymi, zdravotnými a inými inštitúciami v Srbsku. Spolupracuje aj s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a s Maticou slovenskou v Srbsku, ako aj s inštitúciami Slovenskej republiky.

Škola sa úspešne a pravidelne zapája do všetkých aktivít, ktoré organizuje lokálna samospráva, ako aj do projektov rôznych ministerstiev Republiky Srbsko.

Histőria školy a základné údaje:

Založená bola roku 1770, keď do týchto oblastí prišli prví Slováci. Nachádza sa v centre Starej Pazovy. Budova, v ktorej prebieha vyučovanie, bola stavaná pri troch príležitostiach. Predná časť bola postavená roku 1833, prístavba bola pridaná roku 1950 а roku 1980 telocvičňa a kabinety. Vyučovanie prebieha v kabinetoch a realizuje sa v dvoch zmenách. Škola má knižnicu, v ktorej je vyše 13.000 kníh prevažne v slovenskom a srbskom, ale aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Od roku 1959 hrdo nosí meno Janka Čmelíka, hrdinu z druhej svetovej vojny.

Vzdelávanie v materinskom jazyku – slovenskom – v období dlhšom než 240 rokov, ako aj vyučovanie v srbskom jazyku, umožňuje uschopnenie žiakov rovnoprávne používať slovenský a srbský jazyk.

V školskom roku 2023/24 bolo do 16 tried zapísaných 301 žiakov. Škola má aj jednu skupinu predĺženého pobytu.

Škola má 43 zamestnancov, z toho je 31 pedagógov.

Okrem srbského a slovenského jazyka vyučuje sa aj anglický jazyk ako voliteľný, nemecký jazyk ako povinne voliteľný predmet, taktiež aj slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Široká ponuka mimovyučovacích aktivít zahŕňa: zbor a orchester, tvorivo-umelecký krúžok, rytmiku, žurnalistický krúžok, kultúrno-umelecký krúžok, dejepisno-výskumný krúžok, ekológiu, výtvarné médiá, mladých fyzikov, matematický krúžok, zemepisný krúžok, enjoying english.

Prostredníctvom odborných seminárov a samostatnej činnosti prednášatelia sledujú všetky vzdelávacie a výchovné oblasti a novinky. Žiaci školy dosahujú výborné výsledky na súťažiach takmer vo všetkých odboroch a zo všetkých predmetov a to na všetkých úrovniach. Na radosť svojich rodičov, učiteľov, ale i seba samých tým úspešne reprezentujú svoju základnú školu, ale i obec, v ktorej žijú a vzdelávajú sa.
K dobrým výsledkom prispieva aj zosúladená práca a spolupráca s Radou rodičov, ako aj so Školským výborom.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram