ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Vízia a poslanie školy

Vízia školy

Chceme sa stať renomovanou školou s:

  • moderné vyučovanie a rôzne mimoškolské aktivity,
  • dobré materiálne a technické vybavenie,
  • škola, ktorá je prispôsobená potrebám a záujmom žiakov a učiteľov.

Poslanie školy

Sme škola, ktorá podporuje pracovnú atmosféru a dobré vzťahy so žiakmi, rodičmi a spoločenským prostredím. Poslaním našej školy je podporovať rozvoj našich žiakov, ich individualitu, tvorivosť a kritické myslenie, ako aj ich nácvik formovania hodnotových postojov pre obstoja v sociálnom prostredí.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram