О школи

ОШ „Херој Јанко Чмелик“ је школа у којој се настава од првог до осмог разреда изводи паралелно – на српском и на словачком језику. Постоје посебна српска и словачка одељења. Школа негује традицију српске и словачке националне културе. Доследно спроводи програм образовања Министарства просвете Републике Србије. Активно сарађује са свим школама на територији општине. Такође сарађује са осталим школама, као и са културно-уметничким, спортским, социјалним, здравственим и осталим друштвеним институцијама у Србији. Сарадњу остварује и са Националним саветом словачке националне мањине и Матицом словачком  у Србији, као и са установама и институцијама Словачке републике.

Школа успешно и редовно учествује у свим активностима у организацији локалне самоуправе, а и у пројектима различитих министарстава Републике Србије.

Историјат школе и основни подаци:

Основана је 1770. године, доласком првих Словака на ове просторе. Налази се у центру Старе Пазове. Зграда у којој се изводи настава грађена је у три наврата. Предњи део је зидан 1833. године, наставак је дограђен 1950.г., а 1980.г. фискултурна сала са наставним кабинетима. Настава је кабинетска и изводи се у две смене. Школа поседује библиотеку са преко 13.000 књига, углавном на словачком и српском, али и на енглеском и немачком језику.

Од 1959. године са поносом носи име хероја из Другог светског рата Јанка Чмелика.

Образовањем на матерњем језику својих ученика – словачком – у периоду дужем од 240. година, као и наставом на српском језику, постиже се оспособљавање ученика за равноправно служење и словачким и српским језиком.

У школској 2011./12. години уписано је 306 ученика у 16 одељења.

У школи ради 45 запослених, од тога 30 у настави.

Поред словачког и српског, изучавају се енглески као обавезни, и немачки језик као обавезни изборни предмет

Изборни предмети у нижим одељењима су: чувари природе, народна традиција и лепо писање.

Изборни предмет у вишим разредима је информатика и рачунарство.

Обавезни изборни предмети су: грађанско васпитање, евангелистичко-лутеранска веронаука Словачке евангелистичке а.в. цркве.

Обавезни изборни предмет је физичко васпитање а спортови који се бирају: корективна гимнастика и одбојка.

Ваннаставне активности су: хор и оркестар, уметничко-креативна секција, ритмика, новинарска секција, културно-уметничка секција, историјско-истраживачка секција, ликовни медији, млади физичари, математичка секција, географска секција, ењоyинг енглисх.

Наставни кадар преко стручних семинара и самосталним активностима прати све образовне и васпитне области и новости. Ученици школе постижу одличне резултате на такмичењима из готово свих области и предмета, на свим нивоима. Тиме, на радост својих родитеља, наставника и њих самих, успешно представљају, како своју основну школу, тако и општину у којој живе и образују се. Добрим резултатима доприноси и усклађени рад и сарадња са Саветом родитеља, као и Школским одбором.

Школа носи име народног хероја Јанка Чмелика.