ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Pracovná sobota s našimi piatakmi a šiestakmi

Žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy dňa 06.10.2018 strávili nádherný a nezabudnuteľný deň v spoločnosti svojich rovesníkov a učiteľov. Toho dňa sme sa, v rámci pracovnej soboty, vybrali smerom Petrovaradína a Nového Sadu.

Žiakov piateho a šiesteho ročníka sprevádzali ich učiteľky Anna Hricova, Ljibuša Simendićová, Natália Draganová a Olivera Miletićová-Panovićová počas návštevy a prehliadky planetária a Petrovaradinskej pevnosti, Prírodovedného múzea a Múzea Vojvodiny, a po tom všetkom žiaci mali voľný čas na prechádzku centrom “srbských Atén”. Pozornosť žiakov veľmi zaujala prednáška v planetáriu, rovnako ako aj atmosféra prechodom hlbokými katakombami Petrovaradinskej pevnosti. Účastníci sa tiež zúčastnili kvízu zo znalostí, a niekoľko z nich ako odmenu získali knihu. Slnkom zaliata Petrovardinska pevnosť každého z nás fascinovala, takže sme sa poprechádzali jej cestičkami.

Po prekročení Dunaja sme sa ocitli v meste Nový Sad, kde sme prvýkrát navštívili Prírodovedné múzeum. Tu sme boli srdečne privítaní sprievodcom, od ktorého sme získali dôležité informácie o vystavených exponátoch. Deťom upútali pozornosť mamutie kly, obrovský jeseter, zbierka stalaktitov, stalagmitov a minerálnych látok, vypchaté lesné, močiarové a iné zvieratá a podobne. Ďalšou vecou, ​​ktorá nás zaujala krásou a bohatstvom, je Múzeum Vojvodiny. Prešli sme celé múzeum spolu s historickým sprievodcom, ktorý nám priblížil výstavu od mladšej doby kamennej až po súčasnosť a my sme boli úplne ohromení z toho čo sme videli a počuli.

    

Na konci stretnutia sme sa poprechádzali Dunajským parkom, ktorý je posiaty farbami jesene a potom sme odišli do centra mesta a k slávnej katedrále.

Žiaci a učitelia si užili každú minútu tohto skvelého dňa a vrátili sme sa domov plní nádherných dojmov a spomienok. Rozšírili sme svoje znalosti zo zemepisu, dejepisu, biológie, ľudových tradícií a umenia, ale tiež sme prehĺbili priateľstvá a posilnili pocit spolupatričnosti.

Olivera Miletićová-Panovićová,
prof. anglického jazyka a literatúry
(do slovenčiny preložila KHT)

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram