ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Ozónový obal

          Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN sa od roku 1995 vždy 16. septembra oslavuje Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, aby sme si uvedomili jej význam pre život na našej planéte.

          Práve preto, 16. septembra 2019 roku, žiaci  základnej školy hrdinu Janka  Čmelíka s profesorkou biológie Martou Majorskou sa aktívne zúčastnili a zaznamenali tento dôležitý datum. Tou príležitostou,  navštívili žiakov 3. a 4. ročníka a prednáškou predstavili deťom a učiteľom význam zachovania ozónovej vrstvy. Okrem prednášky, vyrobili  aj plagát a premietaním kresleného filmu o to bližšie priniesli deťom tému o ozónovej vrstve.

          Ozónová vrstva je nevyhnutná pre život na zemi. Ona úplne absorbuje UV-C žiarenie, so smrtiacimi účinkami pre živé organizmy a čiastočne absorbuje UV-B žiarenie, ktoré je schopné vyvolať celý rad nepriaznivých efektov. Pri zvýšenom prieniku UV-B žiarenia cez ozónovú vrstvu sa zvyšuje riziko výskytu kožnej rakoviny, očné zákaly, znížený rast zelených rastlín, narušenie potravinového reťazca v oceánoch a pod.

          S rozvojom priemyslu a použitím rôznych plynov, ozónová vrstva je poškodená. Deštrukciu ozónu v stratosfére vo veľkej miere spôsobujú chemikálie vyprodukované ľudskou činnosťou: predovšetkým freón, halón, tetrachlórmetán…

          Medzinárodné spoločenstvo pred vyše 25 rokmi pristúpilo k určitým spoločným krokom, ktoré by viedli k eliminácii deštrukcie stratosferického ozónu a odvráteniu hroziacej ekologickej katastrófy.

Marta Majorská, prof. biológie

 

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram