Okresná súťaž z matematiky

Na okresnej súťaži ktorá sa konala 12.03.2022 v Sriemskej Mitrovici na Z.Š. Jovan Popović naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky:

Žiak 8. ročníka Ivan Demeter získal  67 bodov a 3. miesto a pravdepodobne pokročil na republikovú súťaž, ale budeme musieť počkať čo povie odborná komisia.

Žiak 5. ročníka Sergej Ruman získal 40 bodov a žiak 4. ročníka Filip Baláž získal 45 bodov.  Bez ohľadu na dobré držanie pre týchto dvoch žiakov je toto posledný stupeň na ktorom súťažia.

Všetkým gratulujeme na výsledkoch a Ivanovi želáme mnoho šťastia a úspechu na republikovej súťaži.

Prof. Ivan Ječmen