ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V priebehu svojej prvej oficiálnej návštevy Srbsku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip navštívil niekoľko slovenských prostredí a inštitúcií s  cieľom bližšie spoznať a posúdiť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a poskytnúť im pomoc a podporu. Stredobodom pozornosti bola výstavba nového slovenského domu v Novom sade v hodnote troch miliónov eur, ktorý by mal byť postavený v nasledovných dvoch-troch  rokoch. Mali by v ňom sídliť všetky slovenské inštitúcie ako Národnostná rada , Hlas ľudu , Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestny odbor Matice slovenskej a ďalšie. Zaujímavým faktom je, že sa pán Pilip stretol i s predstaviteľmi rusínskej národnostnej menšiny. Ako povedal,  Rusíni okrem jazykovej blízkosti, so Slovakmi majú spoločné aj  to, že v minulosti na tieto priestory tak ako naši predkovia, prišli z územia  Slovenska. Preto vyzval obidve komunity na spoluprácu a združovanie.

V rámci svojej päťdňovej návštevy pán Pilip okrem Báčskeho Petrovca a Kovačice navštívil i Starú Pazovu a Základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka, kde mal príležitosť dozvedieť sa o začiatkoch školstva a dejinách Slovákov. Obzrel si i ústredný archív Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi, kde pochválil jej čulý život a pôsobenie. Delegácia pobudla aj v priestoroch spolku Janka Čmelíka. Stretnutie mala s jeho predstaviteľmi ale aj s predstaviteľmi Matice slovenskej a ďalších slovenských inštitúcii. Z vedených rozhovorov a prezentovanej činnosti, predseda Pilip uzavrel, že staropazovskí Slováci majú byť na čo hrdí. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že je Stará Pazova špecifická tým, že predstavuje ostrov slovenskej komunity – enklávu, ktorá sa nachádza v neslovenskom prostredí. Ako obdivuhodný ocenil i fakt, že si tunajší ľud až doposiaľ zachoval a zachováva svoju národnú identitu. Okrem projektoch, tykajúcich sa výstavby slovenského domu v Novom Sade, predseda Pilip zasľúbil finančnú pomoc na cirkevné potreby, a podporu kultúrnych podujatí.

 Ján Havran, riaditeľ Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, podotkol, že táto škola má veľmi dobrú spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a tú plánuje zveľaďovať i do budúcna. Keďže úrad i v minulých rokoch podporoval projekty, o ktoré konkurovali naše inštitúcie, medzi nimi aj staropazovská základná škola,  s týmto druhom pomoci počíta sa aj naďalej. Pána Pilipa riaditeľ medzi ostatným poinformoval o situácii v škole a o faktoch, ktoré ho zaujímali. Povedal, že škola je i naďalej ochotná zapojovať sa s projektmi na USŽZ,  ktoré budú mat za ciel zlepšovanie prace samej školy, učiteľov a žiakov. Vyslovil potešenie i z toho, že je táto inštitúcia i naďalej ochotná poskytovať podporu našej základnej škole. Poukázal však i na nedostatok úplnej realizácie doposiaľ podaných projektov, lebo projekt, tykajúci sa diaľkovej výučby bol schválený iba spolovice. Keďže sa učitelia  online výučby priamo zúčastňujú ešte od marca roku 2020, čiže od vyhlásenia mimoriadnej situácie, je pravá škoda, že schválená bola iba polovica finančných prostriedkov potrebných  na tieto účely.

Predseda Pilip návštevu ohodnotil ako veľmi  bohatú a produktívnu. I keď úspešne absolvoval všetok naplánovaný program,  predsa sa priznal, že na obhliadku slovenského spoločenstva vo Vojvodine týždeň nestačí. Veríme, že si z našej školy a mesta odniesol iba pozitívne dojmy.

A. Materák

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram