Mimoriadna dotácia úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí našej základnej škole

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí schválil mimoriadnu finančnú dotáciu pre Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka na kúpu niekoľko počítačov bez príslušenstva (obrázovka, klávesnica a myš) s cieľom prispieť k skvalitneniu vzdelávania a výchovy našich žiakov.

Učitelia našej školy už niekoľko rokov aktívne používajú počítače a projektory na samej hodine. Škola má a intenzívne používa drôtový a bezdrôtový internet, takže sú naši učitelia а žiaci zvyknutí na aktívne používanie IT technológií.

Schválením tohto projektu všetci žiaci a učitelia vo všetkých triedach budú mať podobné podmienky pokračovať v takejto tendencii a praxi našej školy.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry