ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Materinská reč

             Našou materinskou rečou je slovenčina. Touto rečou hovoria všetci Slováci, celý náš národ. Lásku k materinskému jazyku najlepšie dokážeme, keď sa ho svedomite učíme a správne ho vždy a všade používame.

            Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka to i dokázali svojou prácou, ktorá od septembra prebiehala prostredníctvom rôznych aktivít. Na základnej škole žiaci získavajú základné vedomosti zo slovenského jazyka. Získané vedomosti a schopnosti uplatnili v praxi. Žiacky seminár, príspevky do školského časopisu Oáza č. 21 a slohové práce boli zamerané na používanie nových metód a spôsobov učenia slovenského jazyka.

            Školská chodba bola vyzdobená žiackymi prácami dňa 21. februára 2019 pri príležitosti oslavy Svetového dňa materinského jazyka.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram