Матерњи језик

             Наш матерњи језик је словачки језик. Овим језиком говоре сви Словаци, цео наш народ. Љубав према матерњем језику најбоље можемо да докажемо када га савесно учимо и када га правилно увек и свуда користимо.

            Ученици ОШ „Х. Ј. Ч.“ су то и доказали својим радом од септембра кроз разне активности. У основној школи ученици добијају основна знања из словачког језика. Усвојена знања и вештине применили су у пракси. Ђачки семинар, чланци у школском часопису Оаза бр. 21 и литерарни састави били су усмерени ка примени нових метода и начина учења словачког језика.

            Школски ходник био је окићен ђачким радовима дана 21. фебруара 2019. поводом обележавања Светског дана матерњег језика.

Јармилка Долинај, наставница словачког језика и књижевности