Výlet žiakov nižších ročníkov

Žiaci nižších ročníkov minulý týždeň boli na jednodennom výlete. Prváci a druháci cestovali smerom k Novému Sadu a tretiaci a štvrtáci navštívili Tršić. Oba výlety boli pekné a splnili svoj cieľ.

Učiteľka Zdenka Garafijátová