ODBORNÝ SEMINÁR „EMOCIONÁLNE ASPEKTY MOTIVÁCIE K ŠKOLSKÉMU UČENIU“

V Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka sa konal od 23. do 24. augusta 2022 odborný seminár „Emocionálne aspekty motivácie k školskému učeniu“, ktorý mal za cieľ rozvој  kompetencie zamestnancov na základných školách.

Jarmilka Dolinajová, profesorka slovenského jazyka a literatúry