Školská knižnica

Dňa 25. októbra 2021 žiaci a učitelia Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka si užili krásne literárne popoludnie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc. V školskom roku 2021/2022 žiaci súťažili o najkrajšiu ozdobnú záložku a čítali úryvky z obľúbených kníh po slovensky, po nemecky, po anglicky a po srbsky, a krásnym literárnym dielam vdýchli cit, ale i dúšok tajomnosti vlastného prejavu.  

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry