Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Dávid Simendić, žiak šiesteho ročníka, znovu je medzi najúspešnejšími recitátormi Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov, ktorú tradične organizuje  redakcia slovenského programu Rádia Nový Sad v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Maticou slovenskou v Srbsku.

Na tohtoročnej 47. Rozhlasovej súťaži, ktorá sa v dôsledku epidemickej situácie konala v on-line forme, Dávid získal 3. cenu v kategórii prednesu poézie žiakov vyšších ročníkov. Recitoval báseň Milana Rúfusa Medveď a komár, ktorú nacvičil s učiteľkou Lýdiou Gedeľovskou.

Najúspešnejším recitátorom udelili odmeny v Média stredisku RTV. Medzi odmenenými je aj Dávidov starší brat a zároveň bývalý žiak našej školy, Andrej Simendić.

Blahoželáme!

Lýdia  Gedeľovská