Rozdelenie učebníc prvákom

V piatok, 3. 9. 2021, našu školu navštívili a krásnymi darčekmi potešili našich žiakov prvákov predstavitelia lokálnej samosprávy obce Stará Pazova.

Učebnice pre prvý ročník a školské potreby rozdali pomocník predsedu obce Nataša Milić Milaš a náčelník oddelenia pre spoločenské činnosti Ivana Nenadić. Na konci žiaci, pohostení sladkosťami, šťastní vyprevadili hostí.

Učiteľky prvého ročníka:

Irena Babíková

Vlasta Šormazová