REGIONÁLNY VEĽTRH HOSPODÁRSTVA V NOVEJ PAZOVE

          Dňa 26. septembra 2019 sa naši ôsmaci spolu s učiteľmi, Jarmilkou Dolinajovou a Jánom Agarským, zúčastnili Regionálneho veľtrhu hospodárstva v Novej Pazove. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s ponukou stredných škôl v Starej Pazove a súčasne získali informácie o štúdijných odboroch, podmienkach prijatia a vyučovacích predmetoch, ale i o firmach v Obci Stará Pazova. Získané informácie určite pomôžu žiakom pri výbere strednej školy.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry