Program pri príležitosti dňa Svätého Sávu

Keďže za súčasných okolností nie je možné bezpečne predviesť  vhodný kultúrno-umelecký program venovaný  Dňu Svätého Sávu v priestoroch školy,  ako to bývalo v minulých rokoch, týmto spôsobom pokúsili sme sa dôstojne predstaviť život a dielo Svätého Sávu.

ŠTVRTOK  27.1.2022, PREMIÉRA o 9.00

Link You tube