Program pre prvákov

Milí prváci pozývame vás, aby ste spolu s rodičmi prišli 1.9.2022  o 8. hodine do školy. Prichystali sme krátky zábavný program, aby vám prvý školský deň zostal navždy v pamäti.

Vaše učiteľky Vlasta a Miruška.