Program našich žiakov a učiteľov pri príležitosti dňa Svätého Sávu

Keďže za súčasných okolností nie je možné bezpečne predviesť  vhodný kultúrno-umelecký program venovaný  Dňu Svätého Sávu v priestoroch školy,  ako to bývalo v minulých rokoch, týmto spôsobom pokúsili sme sa dôstojne predstaviť život a dielo Svätého Sávu.

STREDA  27.1.2021, PREMIÉRA o 9.00