Pesnički susreti

Knižnica Dositeja Obradovića v stredu 1.6. 2022 zorganizovala aktivitu pre žiakov nižších ročníkov pod názvom „Pesnički susreti“.  Žiaci staropazovských škôl čítali pred obecenstvom svoje básne. Našu školu predstavovali žiaci  IV. 2 triedy Nina Gajićová, Jana Šobotová-Jašová, Iva Smiljkovićová, Luka Ninković a Daniel Tirinda. So žiakmi sa kamarátila i spisovateľka Dušica Riđošićová, ktorá taktiež čítala obecenstvu svoje básne.

M.Stošić