Oznámenie pre žiakov prvého stupňa a žiakov 8. ročníka

Podľa dopisu, ktorý základné školy dostali od Ministerstva osvety, od pondelka 22. marca 2021 pre žiakov prvého stupňa v škole pokračuje priama výučba ako doteraz.

Týmto dopisom školy sú tiež oboznámené, že sa simulovaná záverečná skúška pre žiakov ôsmeho ročníka presunie na piatok a sobotu, 9. a 10. apríla 2021.