Oznámenie o termínoch pre zápis a testovanie detí pre základnú školu