Oslava Dňa svätého Sávu

V nedeľu 27. januára 2019 na našej škole sme oslávili Savindan. Podujatie otvoril školský chór svätosavskou  hymnou o deviatej hodine v školskom areáli. Riaditeľ školy, Janko Havran, privítal publikum, poďakoval sa všetkým žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy za prácu a úsilie a privítal aj prítomných rodičov a predstaviteľov sociálno-politických organizácií. V programe účinkovali žiaci všetkých vekových kategórií, najmladší získali sympatie svojou skupinovou recitáciou a starší sa tiež pekne prezentovali ako deklarátori, hudobníci a herci. Školský chór a orchester uzavreli tento slávnostný program a publikum odmenilo všetkých účastníkov programu srdečným potleskom. Potom bolo v školskej jedálni usporiadané občerstvenie.

                                                                                                                                    prof. Sava Đurđević

( zo srbčiny preložila KHT )