ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Oslava Dňa Svätého Sávu

          Tradičná udalosť oslavy Dňa Svätého Sávu i v tomto roku 27.01.  sa uskutočnila v foyeri školy. Po Svetosavskej hymne a uvítacom príhovore riaditeľa Janka Havrana, dvaja najmladší účastníci programu predškolskej ustanovizne Poletarac sa predstavili dvoma recitáciami. Potom žiaci prvého stupňa recitovali a spievali pieseň Vojislava Ilića Svätý Sáva. Žiaci druhého stupňa sa predstavili s literárnym programom: čítaním úryvkov zo života Sv. Sávu, básní, literárnych diel a ľudových legiend o prvom srbskom osvietencovi. Oslava bola obohatená aj výstavou výtvarných prác našich žiakov. Školský chór predviedol ďalšie dve skladby a program sa skončil predstavením Pundravci. Po skončení programu hostia a učitelia sa kamarátili pri príležitostnom občerstvení.
                                                                                                                                          Sava Đurđević

(zo srbčiny preložila KHT)

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram