Obvodná súťaž v znalosti srbčiny ako nematerinského jazyka

          V sobotu 30. marca 2019 sa konala Obvodná súťaž v znalosti srbčiny ako nematerinského jazyka v novosadskej Základnej škole Sándora Petőfiho. Žiačky našej školy, Dejna Domoniová (8.1), Jana Jašová (8.1) a Jana Opavská (8.1), obsadili prvé miesto a Lea Kišová (8.2) obsadila druhé miesto v kategórii ôsmych ročníkov.

          Michaela Hricová (7.1) a Ján Vareca (7.1) nepostúpili do Republikovej súťaže. Gratulujeme všetkým žiakom a prajeme im veľa úspechov v nasledujúcej súťaži.

Sava Đurđević, učiteľ srbského jazyka

Preložila zo srbčiny Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry.