Oboznámenie pre prvákov

Milí prváci, pozývame vás aby ste spolu s rodičmi prišli 01.09.2020 o 8
hodine do školy. Pre vás sme prichystali krátky program, aby vám  prvý
školský deň zostal navždy v pamäti.

Vaše učiteľky Zdenka a Anna.