Obecná súťaž z fyziky

Naší mladí prírodovedci, siedmák Ivan Demeter a ôsmák Braňo Fábry, sa 27. februára zúčastnili na obecnej súťaži z fyziky na škole Nikolu Teslu v Nových Bánovciach. Ivan Demeter obsadil prvú cenu a postúpil na nasledovnú úroveň.

Vladimír Turan