Obecná recitačná súťaž

Dňa 26. marca 2021 Mária Grbićová, žiačka 5.1 triedy, účinkovala na obecnej recitačnej súťaži a postúpila na zónovú úroveň.

Jarmilka Dolinajová

predmetná učiteľka