Nový školský rok 2021/2022

Milí žiaci a rodičia,

nový školský rok 2021/2022 sa začína v stredu 01. septembra 2021, pre nižšie ročníky v predobedňajšej zmene o 8h a pre vyššie ročníky v poobedňajšej zmene o 13h.

Srdečne vítame nových žiakov našej školy, prvákov. Pre nich sme prichystali program, aby im  prvý školský deň zostal navždy v pamäti.

          Blahoželáme všetkým našim žiakom , ktorí úspešne zakončili minulý školský rok a minuloročným ôsmakom prajeme veľa zdaru v budúcom školení.

Všetkým žiakom a učiteľom prajeme úspešnú prácu v novom školskom roku.