Návšteva Sremskim Karlovciam

Víťazi odmeňovacej literárnej a umeleckej súťaže Mám právo na ochranu, ktoré zorganizovalo centrum sociálnej starostlivosti v Starej Pazove, ktoré zahŕňalo všetky školy na území obce Stare Pazova, odcestovali 12. decembra 2018 na výlet do Sremskich Karloviec.

Návštívili Patriaršiu, kostol a kláštor Najsvätejšej Matky Božej. Našu školu zastupovali žiaci Jana Ušjaková (VII 1) a Klára Fitošová (VII 2). Profesor Ján Agarský viedol žiakov zo SOŠO Anton Skala. Výlet bol zaujímavý, užitočný a dobre organizovaný a vrátili sme sa plný pekných dojmov. Práce všetkých účastníkov súťaže bola vytlačené v brožúre Mám právo na ochranu, čo prispelo k boju proti násilu v rodine.

prof. Sava Đurđević