Národný deň knihy – Čítajme hlasno

Pri príležitosti Národného dňa knihy dňa 28.2.2022 a v rámci akcie Čítajme hlasno, žiaci piateho a ôsmeho ročníka na hodinách slovenčiny si mali príležitosť pozrieť starožitné knihy z obdobia prvej svetovej vojny. Následne odzneli žiacke prednesy antivojnových básní Pavla Országa Hviezdoslava a Martina Rázusa a diskusie súvise s touto témou, ktorá je mimoriadne aktuálna pre terajšie diania vo svete. Žiaci akciu podporili a nekaždodennú hodinu ocenili.

Alexander Materák