Misliša – odmeny

          S pýchou vám predstavujeme žiakov a žiačky našej školy, ktorý na matematickej súťaži Misliša dostali pochválenia. 

I-2 Ognjen Kojadinović

II-1 Damian Agarský 

II-2 Alena Valentová, Leona Zolňanová

V-2 Ivan Demeter

Gratulujeme všetkým žiakom!

M. Stošićová