Misliša 2020

Pýchou našej školy sú jej žiaci, ktorí na rôznych súťažiach už tradične zaznamenávajú pozoruhodné výsledky. Tak na tohtoročnej matematickej súťaži Misliša 2020 boli odmenení nasledovní žiaci:

1.Ročník:  – (trieda 1.1)

Sládok Andrej I-odmena

Baláž Mário II-odmena

Zolňanová Atina II-odmena

Pilková Lena III-odmena

2.Ročník:   – (trieda 2.2)

Ninković Luka I-odmena

Kojadinović Ognjen II-odmena

Veljković Andrija III-odmena

3.Ročník:  – (3.1)

Ruman Sergej –pochválenie

Všetkým súťažiacim sa pod´akúvame, a odmeneným gratulujeme. 

M.Stošićová