Medzinárodný deň učiteľov

Dňa 5. októbra 2022 pripomenuli sme si Medzinárodný deň učiteľov v našej škole. V tento deň žiaci 7. a 8. ročníka vymenili si rolu s učiteľkou slovenčiny. Emanuela Feldyová, žiačka siedmeho ročníka, zodpovedne sa pripravila na tento vyučovací deň. Na hodine slovenského jazyka a literatúry porovnala literárne dielo Jána Bottu Smrť Jánošíková s filmom Jánošík z Terchovej. Žiaci ôsmeho ročníka, Edita Hudecová, Marína Bogdanovićová a Mário Očovaj, si zopakovali v role učiteľa základné jazykové skupiny v Európe. Žiakom sa táto zámena učiteľa veľmi páčila.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry