Medzinárodný deň gramotnosti

Dňa 08.09.2022 si žiaci piateho a šiesteho ročníka na hodinách slovenčiny pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti. Príspevky súvisiace s touto témou svojim spolužiakom predniesli piatak Viliam Vrška a šiestaci Alena Valentová a Damian Agársky. Následne sa konala debata o výhodách gramotnosti v každodennom živote a tvorivé aktivity z jazyka. Elán a ochota samozrejme nechýbali.

Alexander Materák