MALÝ PJER 30.03.2019

          Základná škola „Rastko Nemanjić – Svätý Savo“ v Novej Pazove bola hostiteľom obecnej súťaže karikatúr MALÝ PJER. Z našej školy sa zúčastnili: Ivana Šagová, Andrej Simendić, Klara Filipová, Jana Jašová a Andrea Jašová. Zúčastnilo sa 8 škôl, 122 žiakov. Klára Filipová získala prvé miesto s 25 bodmi, druhé miesto Andrej Simendić s 20 bodmi a Ivana Šagová tretie miesto s 18 bodmi.

profesor výtvarnej kultúry Ján Agarský