Letné prázdniny

Oznamujeme žiakom našej školy, že sa v utorok 22. júna končí vyučovanie v školskom roku 2020/21.

V pondelok 28.6. 2021 žiaci nižších ročníkov dostanú žiacke knižočky o 9h a žiaci vyšších ročníkov o 9,30.

Všetkým našim žiakom prajeme prijemné a bezstarostné letné prázdniny.