Kto veľa číta, veľa sa dozvie

Žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, Vasil Vrška a Dávid Simendić, navštívili školskú knižnicu v rámci krúžku zo slovenského jazyka a dozvedeli sa množstvo zaujímavých vecí o práci školského knihovníka. Objavili nové knihy a príjemne strávili voľný čas.

Pozývam všetkých našich žiakov, aby zavítali do našej školskej knižnice a vypožičali si peknú a zaujímavú knihu.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry