Knihy ochraňujú reč, aby nezanikla

Dňa 28. februára 2022 školská knižnica ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sa zapojila do aktivity Čítajme nahlas a pripomenula si Nacionálny deň knihy.

Žiaci si na vyučujúcich hodinách vyberali texty a verejne ich čítali spolužiakom a emocionálne prežívali ideové a estetické hodnoty diela. Každý žiak, okrem iných čitateľských aktivít, čítal aj na čas. Jednu minútu žiaci čítali veku primerený text vybranej knihy. Najrýchlejší čitatelia v počte slov za minútu boli Mária Grbićová, Dorián Šaš a Dávid Sládok.

Cieľom tejto aktivity je pestovať trvalý záujem o umenie, knihu, kultúru čítania a čitateľskú gramotnosť.

Jarmilka Dolinajová, knihovníčka