Každý deň je Dňom matiek

Matka bola téma projektu žiakov slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry 2., 3. a 4. ročníka a žiakov 5. a 6. ročníka slovenského jazyka a literatúry v mesiaci marci.

Vyučovanie slovenčiny si žiaci spestrili rôznymi aktivitami: čítaním literárnych diel, slohovými prácami, ktoré napísali: Dávid Vujašević, Mária Ďurčíková, Dávid Sládok, Mária Grbićová, Dávid Simendić a Marek Kiš, výkresami, rozhovorom a spoločnou prechádzkou v parku.

Aby tento mesiac bol pamätný pre všetkých, spoločne urobili krásny plagát.

Jarmilka Dolinajová

predmetná učiteľka