ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Každý deň je Dňom matiek

Matka bola téma projektu žiakov slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry 2., 3. a 4. ročníka a žiakov 5. a 6. ročníka slovenského jazyka a literatúry v mesiaci marci.

Vyučovanie slovenčiny si žiaci spestrili rôznymi aktivitami: čítaním literárnych diel, slohovými prácami, ktoré napísali: Dávid Vujašević, Mária Ďurčíková, Dávid Sládok, Mária Grbićová, Dávid Simendić a Marek Kiš, výkresami, rozhovorom a spoločnou prechádzkou v parku.

Aby tento mesiac bol pamätný pre všetkých, spoločne urobili krásny plagát.

Jarmilka Dolinajová

predmetná učiteľka

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram