ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Informácie o možnostiach školenia na Gymnáziu Jána Kollára

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci oboznamuje žiakov základných škôl o možnostiach pokračovať v školení v slovenskom, materinskom jazyku, ako aj v srbskom jazyku.

V školskom roku 2019/20 sa na gymnáziu plánujú otvoriť odbory:

V slovenskom vyučovacom jazyku

1. Všeobecný odbor gymnázia – 60 žiakov

2. Odbor pre žiakov s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku

a informatiku – 20 žiakov

3. Trojročný odbor pre kuchárov – 30 žiakov

V srbskom vyučovacom jazyku:

1. Odbor všeobecného gymnázia – 30 žiakov

Prípravné vyučovanie z matematiky pre žiakov s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku sa bude konať na gymnáziu od marca do júna 2019 každú pracovnú sobotu v čase od 10 až 12 hodiny.

Žiaci, ktorí majú záujem o uvedený odbor, môžu sa prihlásiť osobne v sekretariáte školy alebo na tel. číslo 021/ 780-167.

O možnostiach a podmienkach školenia na petrovskom gymnáziu ako aj ubytovania v žiackom domove sa môžete bližšie zoznámiť v Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať dňa 23. marca 2019.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram