Hlavná cena je udelená Dávidovi Simendićovi za literárnu prácu Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v SR

Do jubilejného 30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa v školskom roku 2021/2022 zapojili Dávid Simendić, Mária Grbićová a Dávid Vujašević, žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Cieľom súťaže bolo vyvolať záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Hlavná cena v IV. kategórii – zahraniční účastníci je udelená Dávidovi Simendićovi za literárnu prácu Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 30. ročníka súťaže sa uskutoční 19. mája 2022 v Nových Zámkoch v SR.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry