ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Fotografický aparát/kamera

Hneď na začiatku školského roka 2021/2022 schválenie projektu Dištančné vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prinieslo žiakom a učiteľom Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka nový fotografický aparát/kameru. Požívať sa bude na nahrávanie vyučovacích hodín pre NRSNM. Nahrané hodiny si budú môcť pozrieť všetci žiaci a učitelia s vyučovacím jazykom slovenským. Fotografický aparát/kamera sa bude používať i v školských a mimoškolských aktivitách žiakov a učiteľov našej školy.

Jarmilka Dolinajová

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram