Fotografický aparát/kamera

Hneď na začiatku školského roka 2021/2022 schválenie projektu Dištančné vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prinieslo žiakom a učiteľom Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka nový fotografický aparát/kameru. Požívať sa bude na nahrávanie vyučovacích hodín pre NRSNM. Nahrané hodiny si budú môcť pozrieť všetci žiaci a učitelia s vyučovacím jazykom slovenským. Fotografický aparát/kamera sa bude používať i v školských a mimoškolských aktivitách žiakov a učiteľov našej školy.

Jarmilka Dolinajová