EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020

Európsky deň jazykov si našiel miesto aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 5. a 6.  ročníka sa dozvedeli o tom, komu je Európsky deň jazykov určený a urobili si pestrofarebné náramky s vetami: (Hovor so mnou!, Разговарај са мном!, Razgovaraj sa mnom!, Mluv se mnou!) po slovensky, po srbsky, po česky a v chorvátskom jazyku, teda v slovanských jazykoch.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry