EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

          Európsky deň jazykov si našiel miesto aj na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka na hodinách slovenského jazyka ako jazyka s prvkami národnej kultúry od prvého do štvrtého ročníka a na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Vytvorili sme si sériu aktivít na hodinách, aby sme sa o svetových jazykoch dozvedeli čo najviac. Na hodinách slovenského jazyka ako jazyka s prvkami národnej kultúry žiaci sa dozvedeli rozdiely medzi slovenčinou a srbčinou, vytvárali vlajky s prekladmi slova „Chlieb” v rôznych jazykoch. Žiaci druhého stupňa písali slohové úlohy na tému Prečo mám rád určitý jazyk?.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry