EURÓPSKE JAZYKY

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka prichystali množstvo aktivít pri príležitosti oslavy cudzích jazykov dnes doobeda. Svojou tvorbou poukázali na význam výučby a učenia sa jazykov a podporili školské a mimoškolské jazykové vzdelávanie, ktoré môže byť veľká zábava.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry