Dopis ministerstva osvety – oboznámenie pre rodičov

Vážení rodičia, na linku ponad se náchádza dopis ministerstva osvety namienený rodičom.