Deň školy

Po dvojročnej prestávke, dňa 13. mája sme znovu poznamenali deň Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Publikum si malo príležitosť  pozrieť bohatý, pestrý a pozorne prichystaný program. Po príhovore riaditeľa, vystúpil školský chór, folklór, predstavili sa aj žiaci nižších a vyšších ročníkov, naši odmenení recitátori, literáti a školský orchester. Máme nádej, že sa aj o rok budeme tešiť z našich žiakov tak, ako tohto roku a všetkým prajeme, aby školský rok ukončili s čo najlepším úspechom.

A. Materák