ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Deň oslobodenia Starej Pazovy

Dňa 23.10.2021 sa pri príležitosti Dňa oslobodenia Starej Pazovy konal slávnostný program, na ktorom podiel mali žiaci našej základnej školy. V parku, pred pomníkom národného hrdinu Janka Čmelíka sa zhromaždeným, medzi ktorými boli i predstavitelia našej obce, svojim kultúrno-umeleckým výstupom predstavil školský chór a orchester. Mária Grbićová, žiačka šiesteho ročníka, prečítala svoju slohovú prácu o slobode. Žiačky siedmeho ročníka Mia Jašová, Tatiana Babinková a Lea Petrićová prítomným skrášlili chvíle umeleckým prednesom priliehavej básne Paľa Bohuša, kým vlastenecká báseň Michala Babinku odznela v prednese ôsmaka Daniela Šarkézyho. Program hrdo sledovali učiteľka Anna Poliovková, ktorá sa v mene škole zhromaždeniu prihovorila, spolu s predmetnými učiteľmi  účinkujúcich žiakov – Andreou Dvornickou-Machovou, Jarmilkou Dolinajovou, Savom Đurđevićom a Alexandrom Materákom.

Alexander Materák

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram